Darhan Blog

Montaja hazır konsol çözümleri ile zamandan ve malzemeden kazanın…

Devamını Oku

FRAMO Sistemi, Alman Sikla firması tarafından, ticari yapılarda, sanayi tesislerinde ve fabrikalarda, orta ve ağır yük tesisatın taşınması için geliştirilmiş esnek, sağlam ve modüler bir montaj sistemidir.

Devamını Oku

Türkiye pazarında DARHAN tarafından temsil edilen Alman Sikla firmasının geliştirmiş olduğu 3 boyutlu montaj sistemi olan FRAMO, günümüzde tesisat montajında kullanılan kutu yada NPU gibi kaynaklı profillerin yerini almaktadır.

Devamını Oku

Ülkemiz aktif fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede yer almakta olup ülkemiz topraklarının yaklaşık % 40’lık bir bölümü 1. Derece deprem bölgesi durumundadır. Birinci derece deprem bölgeleri 6 ve üzeri şiddetinde depremlere maruz kalabilme riskini taşımaktadır. Ülkemizde birinci derece deprem riski taşıyan bölgeler ekonominin can damarı sayılacak sanayileşmiş bölgeler olup bu durum deprem ve etkilerine karşı alınacak önlemlerin önemini artırmaktadır.

Devamını Oku

blog1

Ülkemizde havalandırma kanalları, boru hatları yada elektrik tavaları gibi elektromekanik sistemlerin saha montajında yoğun kaynak işçiliği yada her tesisatın ayrı taşıyıcı sistemler ile imal edilmesi uygulamalarının çokluğu göze çarpmaktadır. Bu durum tesisat birleşenlerinin düzgün askılanamaması, işçilik kaybı ve fazladan kaynak işçiliğini gibi sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

Devamını Oku